Sportovní zařízení

zajištění bezpečnosti a záchrany při provozování vodních sportů, koupališť, bazénů/aquaparků

  • problematika určená zejména ve vztahu k personálu zajišťujícího prevenci a bezpečnost sportovních a rekreačních zařízení i sportovních akcí v rámci vodního prostředí
  • vyhodnocení Provozního řádu (Návštěvního řádu) stran zajištění bezpečnosti návštěvníků
  • vyhodnocení kvality kvalifikací personálu a postupů při provádění záchranných akcí
  • vyhodnocení kvality služeb a jejich zajištění stran rizik a bezpečnosti ve vztahu postupů personálu s ohledem na doporučení plánu provozu a konkrétní rizikové situace
  • vyhodnocení postupů personálu k efektivnímu provedení záchrany a vhodnosti použití záchranných pomůcek a prostředků
  • vyhodnocení  a dodržování plánu pro normální provoz a pro nebezpečí
  • vyhodnocení materiálně technického zajištění k zabezpečení bezpečnosti provozu zařízení včetně vhodného zajištění a dispozice záchranných pomůcek a prostředků
  • zpracování Provozního řádu (Návštěvního řádu), plánu pro normální provoz a pro nebezpečí, návrhy režimového zajištění provozu a vybavení vhodnými záchrannými pomůckami a prostředky
  • provádění základních, specifických i periodických výcviků dle potřeby konkrétního zařízení

KONTAKT

V05_logo_AIVZ_kulate_NA BILE (1)