Bezpečnost práce

zajištění bezpečnost a ochrany zdraví při záchranných pracích a činnostech ve vodním prostředí, při provozování sportovních zařízení – koupališť, bazénů/aquaparků

  • problematika určená zejména ve vztahu k záchranným a dalším složkám Integrovaného záchranného systému (IZS)
  • vyhodnocení kvality přípravy a kvalifikací personálu a doporučených postupů při provádění záchranných prací a dalších činností v souvislosti s vodním prostředím
  • vyhodnocení bezpečnosti výcviku a přípravy na typizované situace
  • hodnocení preventivních opatření stran prevence, rizik a bezpečnosti ve vztahu postupů personálu při typizovaných činnostech i nestandardních situacích
  • vyhodnocení postupů personálu k efektivnímu provedení záchrany a vhodnosti použití záchranných či jiných pomůcek a prostředků ve vztahu k platným normám a využitelnosti pro specifické vodní prostředí
  • příprava výcvikových směrnic a provádění samotného výcviku

KONTAKT

V05_logo_AIVZ_kulate_NA BILE (1)