Sport – provozování

Vodní záchranářská činnost, bezpečnost a záchrana na vodních tocích, přírodních koupalištích a bazénech/aquaparcích,
vodní sporty a provoz rekreačních plavidel, sportovní potápění včetně přístrojového.

  • problematika určená zejména ve vztahu k provozovatelům sportovních a rekreačních zařízení i pořadatelům sportovních akcí v rámci vodního prostředí, včetně plavebních a potápěčských nehod
  • vyhodnocení rizik a plánování zajištění bezpečnosti akce
  • vyhodnocení kvality služeb a jejich zajištění stran rizik a bezpečnosti ve vztahu k přípravě a dodržování plánu pro normální provoz a pro nebezpečí
  • vyhodnocení materiálně technického zajištění k zabezpečení bezpečnosti provozu zařízení včetně vhodného zajištění a dispozice záchranných pomůcek a prostředků
  • zpracování plánu pro normální provoz a pro nebezpečí, návrhy režimového zajištění akce a vybavení vhodnými záchrannými pomůckami a prostředky
  • provádění odborné přípravy a výcviku personálu dle potřebných kvalifikací

KONTAKT

V05_logo_AIVZ_kulate_NA BILE (1)