Služby

NABÍDKA SLUŽEB SOUDNÍHO ZNALCE, ODBORNÁ VYJÁDŘENÍ A KONZULTACE V OBLASTECH:ico_provozovani

SPORT – PROVOZOVÁNÍ

Vodní záchranářská činnost, bezpečnost a záchrana na vodních tocích, zamrzlých vodních plochách, přírodních koupalištích a bazénech/aquaparcích, vodní sporty a provoz rekreačních plavidel, sportovní potápění včetně přístrojového.

Více informací


ico-3

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Zajištění bezpečnosti a záchrany při provozování vodních sportů, koupališť, bazénů/aquaparků. Vyhodnocení rizik a tvorby plánů pro normální provoz a nebezpečí.

Více informací


ico-2

BEZPEČNOST PRÁCE

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při záchranných pracích a činnostech ve vodním prostředí (včetně zamrzlých vodních ploch), při provozování sportovních zařízení – koupališť, bazénů/aquaparků.

Více informací

Služby znalce jsou určeny pro:

Policii ČR, institucím státní správy, advokátním kancelářím a soudům
Soukromým osobám, fyzickým, právnickým a komerčním subjektům
Finančním institucím – bankám, pojišťovnám, leasingovým společnostem, fondům apod.
Rozpočtovým, příspěvkovým a neziskovým organizacím
Komorám, asociacím, svazům, spolkům a jiným profesním sdružením