Odbornost

Profesní životopis


mgr-jan-sedlacek

V letech 1989-1993 studium Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, včetně spektra vodních sportů a vodní záchranářské činnosti – získání základní kvalifikace Plavčík (1991).

Od roku 1991 člen Vodní záchranné služby ČČK, další kvalifikace záchranář Divoká voda, Hladinová služba. Od roku 2000 Instruktorem specialistou záchrany na volné vodě a zamrzlých vodních plochách. V letech 2010-2018 jako Odborný garant ZVV.

1991 – 2000/2005 záchranář Záchranné služby ASČR Praha západ, včetně vodní lékařské služby Slapy.

Absolvent SVOŠZ Medea, s.r.o., obor Diplomovaný zdravotnický záchranář.

2000 – 2015 Policie České republiky, Správa Středočeského kraje, Okresní ředitelství Praha-venkov (OOP, vyšetřovatel a následně kriminalistický technik Služby kriminální policie a vyšetřování), rovněž jako odborný konzultant pro vodní prostředí.

Od roku 2007-2021 pracovní úvazky:

BALIC, s.r.o. Basic Lifesaving Competence (www.balic.cz) – akreditované zařízení MŠMT a autorizovaná osoba Národní soustavy kvalifikací – odpovědná osoba a odborný garant, instruktor specialista (dosud).

Vodní záchranná služba ČČK (www.vzs.cz) – lektor/instruktor záchrany na volné vodě (dosud), člen VZS ČČK Praha 15 (Orlík).

Centrum péče o děti a rodinu, z.s., – odborný garant projektu prevence tonutí Bezpečné dětství – u vody bez nehody (CZ.11/MGS/071)  www.bezpecnedetstvi.cz  (dosud) .

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje – řidič/záchranář (DPP-2015-2020).

Nemocnice na Bulovce – oddělení urgentního příjmu – zdravotnický záchranář (2019/částečný úvazek).

FN Motol – dětská část – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – zdravotnický záchranář (2019/částečný úvazek-dosud).

 


Praxe a kvalifikace


logo_odborbost

PRAXE:
Od roku 1977 aktivní účast na aktivitách spojených s vodními sporty – jachting, vodní turistika, plavání, potápění.

Od roku 1991 služební, asistenční a lektorská činnost v rámci Vodní záchranné služby ČČK.

Od roku 2000 jako Instruktor specialista VZS ČČK záchrany na volné vodě a zamrzlých vodních plochách.

2010 – 2018 rovněž jako Odborný garant a metodik ZVV VZS ČČK.

Od roku 2000 příprava a realizace rekvalifikačních kurzů v rámci VZS ČČK a BALIC, s.r.o. (Plavčík, Mistr Plavčí, Záchranář na volné vodě – Divoká voda/Hladinová služba) .

2007 – dosud  jako lektor a odborný garant BALIC, s.r.o. – Basic Lifesaving Competence – vzdělávací zařízení MŠMT a Autorizovaná osoba NSK.

Specializační kurzy pro PČR, HZS, HS ČR, Zdravotnické záchranné služby a zdravotnické školy.

Instruktor plavání dětí i dospělých. Odborný garant projektu Bezpečné dětství – u vody bez nehody.

Účast na tvorbě standardů v rámci Národní soustavy kvalifikací – Plavčík, Mistr plavčí, Záchranář na volné vodě – autorizace Evropského kvalifikačního rámce.

2020 – dosud jako místopředseda Asociace instruktorů vodní záchranywww.aivz.eu


KVALIFIKACE:

Instruktor / Lektor  a Odpovědná osoba autorizovaných zkoušek NSK dle zákona č.179/2006 Sb. (Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání): Instruktor dětského plavání, Instruktor plavání, Plavčík, Mistr Plavčí, Záchranář na volné vodě.

Lektor kurzů první pomoci a trenér AED, člen České resuscitační rady.

Učitel/Instruktor plavání a cvičitel vodní turistiky, instruktor dětského plavání.

Mezinárodní průkaz vůdce malého plavidla / plachetnice, Česká asociace námořního jachtingu, instruktor kurzů ISAF – záchrana a přežití na moři (účast na kurzech ISAF jako instruktor vodní záchrany).

Instruktor a pověřená osoba k ověření praktických dovedností na plavidlech – VMP M/S.

Potápěčský průkaz CMAS**,ITD- Nitrox, PADI – Rescue diver, Divemaster, Instruktor kurzů Potápěč záchranář – do roku 2015 jako rekvalifikační kurz MŠMT.


PUBLIKAČNÍ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST:

Skripta VZS ČČK Hladinová služba, příprava výukových a metodických materiálů pro záchranu na volné vodě, divoké vodě a záchranu na zamrzlých vodních plochách pro složky IZS. (2000-2016).

Metodika a výukové materiály pro specializační kurzy záchrany – hladinová služba, divoká voda, záchrana na zamrzlých vodních plochách, záchrana v horském terénu pro BALIC, s.r.o. (2007-2020).

Příručka „První pomoc dětem“ v rámci grantového projektu  2011/2015 (spoluautoři MUDr. Marek Vašák a Ing. Radek Turin, DiS.).

Komplexní výukové materiály pro přípravné kurzy Autorizovaných zkoušek Národní soustavy kvalifikací Plavčík, Mistr Plavčí a Záchranář na volné vodě pro BALIC, s.r.o. (2015-2020)

Aktivní účast na odborných konferencích pro mimořádné události  ZZS Libereckého kraje (2013-2016).

Výukové materiály projektu prevence tonutí Bezpečné dětství – u vody bez nehody (CZ.11/MGS/071) realizovaného za podpory z Norských fondů v programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví a Centra péče o děti a rodinu, z.s. (2015-2020) www.bezpecnedetstvi.cz , www.uvodybeznehody.cz

Účast na The World Conference on Drowning Prevention Penang 2015 – mezinárodní konference prevence tonutí.

Přednášková činnost pro soudní znalce a policejní lékaře na odborném kurzu Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze na téma „Smrt ve vodě“ (2016).

Přednášková a lektorská činnost v rámci ZZS LK – metodická cvičení, výcviky s LZS ZZS LK (DSA).

Přednášková a lektorská činnost pro VŠ TVS Palestra, VŠZ Duškova, VOŠ Medea, s.r.o, Technická univerzita Liberec a další.

Přednášková činnost k prevenci tonutí pro pedagogické pracovníky hl. m. Prahy, spolupráce při projektu PČR Bezpečně u vody, odborné konference ČČK pro Liberecký kraj a další.

Přednášková činnost v rámci odborných konferencí školitelů první pomoci (ČČK Jablonec n/N, ZDrSem apod.).

Projekt „Záchranný bod“ pro Středočeské vodní cesty, z.s. (2019/2020)

Účast na přípravě projektu aplikace Ve vteřině (realizuje školící zařízení pro kurzy první pomoci  PP živě).