Odbornost

Profesní životopis


mgr-jan-sedlacek

V letech 1989-1993 studium Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, včetně spektra vodních sportů a vodní záchranářské činnosti –  diplomová práce v oblasti výuky plavání a užitého plavání dětí, získání základní kvalifikace Plavčík (1991).

Od roku 1991 člen Vodní záchranné služby ČČK – Plavčík, dále kvalifikace záchranář Divoká voda a Hladinová služba. Od roku 2000 Instruktorem specialistou záchrany na volné vodě a zamrzlých vodních plochách, Instruktor/Lektor VZS ČČK.

1991 – 2000/2005 záchranář Záchranné služby ASČR Praha západ, včetně vodní lékařské služby Slapy.

Absolvent SVOŠZ Medea, s.r.o., obor Diplomovaný zdravotnický záchranář.

2000 – 2015 Policie České republiky, Správa Středočeského kraje, Okresní ředitelství Praha-venkov (OOP, vyšetřovatel a následně kriminalistický technik Služby kriminální policie a vyšetřování), rovněž jako odborný konzultant pro vodní prostředí.

Od roku 2007-2024 pracovní úvazky:

BALIC, s.r.o. Basic Lifesaving Competence (www.balic.cz) – akreditované zařízení MŠMT a autorizovaná osoba Národní soustavy kvalifikací (Plavčík/Mistr plavčí, Záchranář na volné vodě, Instruktor plavání) a pro rekvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí. Odpovědná osoba a odborný garant, instruktor specialista (dosud).

Vodní záchranná služba ČČK (www.vzs.cz) – lektor/instruktor záchrany na volné vodě (dosud), člen PS VZS ČČK Praha 15 (Orlík).

Centrum péče o děti a rodinu, z.s., – instruktor dětského plavání,  odborný garant projektu prevence tonutí Bezpečné dětství – u vody bez nehody (CZ.11/MGS/071)  www.bezpecnedetstvi.cz  (dosud) .

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje – řidič/záchranář (DPČ 2015-2020).

Nemocnice na Bulovce – oddělení urgentního příjmu – zdravotnický záchranář (2019/zkrácený úvazek).

FN Motol – dětská část – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – zdravotnický záchranář (2019/zkrácený úvazek-dosud).

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje – zdravotnický záchranář (2021/zkrácený úvazek dosud).

 


Praxe a kvalifikace


logo_odborbost

PRAXE:
Od roku 1977 aktivní účast na aktivitách spojených s vodními sporty – jachting, vodní turistika, plavání, potápění.

Od roku 1991 služební, asistenční a lektorská činnost v rámci Vodní záchranné služby ČČK.

Od roku 2000 jako Instruktor specialista VZS ČČK záchrany na volné vodě a zamrzlých vodních plochách.

2010 – 2018 rovněž jako Odborný garant a metodik ZVV VZS ČČK, Instruktor VZS.

Od roku 2017 jako Lektor VZS.

Od roku 2000 Autorizovaný zástupce – příprava a realizace základních i rekvalifikačních kurzů v rámci VZS ČČK a BALIC, s.r.o. (Plavčík, Mistr Plavčí, Záchranář na volné vodě – Divoká voda/Hladinová služba, Člen první pomoci, Zdravotník zotavovacích akcí, záchrana na zamrzlých vodních plochách).

2007 – dosud  jako lektor/instruktor a odborný garant BALIC, s.r.o. – Basic Lifesaving Competence – vzdělávací zařízení MŠMT a Autorizovaná osoba NSK.

Od roku 2015 – odborný garant projektu Bezpečné dětství – u vody bez nehody.

Specializační kurzy pro PČR, HZS, HS ČR, Zdravotnické záchranné služby i zdravotnické školy a obory zdravotnický záchranář.

Instruktor plavání dětí a dospělých – zdokonalovací plavání, užité plavání a sebezáchrana.

Rekvalifikační kurzy, přípravné kurzy a Autorizované zkoušky Národní soustavy kvalifikací – Plavčík, Mistr plavčí, Záchranář na volné vodě – autorizace Evropského kvalifikačního rámce.

Účast na tvorbě standardů v rámci Národní soustavy kvalifikací – Plavčík, Mistr plavčí, Záchranář na volné vodě – autorizace Evropského kvalifikačního rámce.

Spolupracující osoba v rámci preventivní a edukační činnosti Policejního prezidia – projekt Bezpečně u vody a Státní plavební správy (projekt U vody bez nehody).

Člen a odborný poradce Aliance instruktorů vodní záchrany.

logo_AIVZ_aliance5

Člen Komory soudních znalců ČR.


KVALIFIKACE:

Instruktor / Lektor  a Autorizovaný zástupce autorizovaných zkoušek NSK dle zákona č.179/2006 Sb. (Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání) pro kvalifikace Instruktor plavání, Plavčík/Mistr plavčí a Záchranář na volné vodě.

Instruktor dětského plavání, Instruktor plavání, Plavčík, Mistr Plavčí, Záchranář na volné vodě (Autorizované zkoušky NSK).

Lektor kurzů první pomoci a trenér AED, člen České resuscitační rady.

Učitel/Instruktor plavání a cvičitel vodní turistiky, instruktor dětského plavání.

Průkaz způsobilosti mezinárodní plavby kat. C (Námořního úřadu MD ČR), Mezinárodní průkaz vůdce malého plavidla / plachetnice (SPS M/S), Česká asociace námořního jachtingu, instruktor kurzů ISAF – záchrana a přežití na moři (účast na kurzech ISAF jako instruktor vodní záchrany).

Instruktor a pověřená osoba Státní plavební správy k ověření praktických dovedností na plavidlech – VMP M/S.

Potápěčský průkaz CMAS**,ITD- Nitrox, PADI – Rescue diver, Divemaster, Instruktor kurzů Potápěč záchranář – rekvalifikační kurz (akreditace vedené MŠMT do r.2015).


PUBLIKAČNÍ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST:

Skripta VZS ČČK Hladinová služba, příprava výukových a metodických materiálů pro záchranu na volné vodě, divoké vodě a záchranu na zamrzlých vodních plochách pro složky IZS. (2000-2016).

Metodika a výukové materiály pro specializační kurzy záchrany – hladinová služba, divoká voda, záchrana na zamrzlých vodních plochách, záchrana v horském terénu pro BALIC, s.r.o. (2007-2020).

Příručka „První pomoc dětem“ v rámci grantového projektu  2011/2015 – Bezpečné dětství – u vody bez nehody (spoluautoři MUDr. Marek Vašák a Ing. Radek Turin, DiS.).

Komplexní výukové materiály pro přípravné kurzy Autorizovaných zkoušek Národní soustavy kvalifikací Plavčík, Mistr Plavčí a Záchranář na volné vodě pro BALIC, s.r.o. (2015-2020)

Aktivní účast na odborných konferencích pro mimořádné události  ZZS Libereckého kraje (2013-2016).

Výukové materiály projektu prevence tonutí Bezpečné dětství – u vody bez nehody (CZ.11/MGS/071) realizovaného za podpory z Norských fondů v programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví a Centra péče o děti a rodinu, z.s. (2015-2020) www.bezpecnedetstvi.cz , www.uvodybeznehody.cz

Projektové dny U vody bez nehody pro veřejnost a školní projekty pro děti.

Účast na The World Conference on Drowning Prevention Penang 2015 – mezinárodní konference prevence tonutí.

Přednášková činnost pro soudní znalce a policejní lékaře na odborném kurzu Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze na téma „Smrt ve vodě“ (2016).

Přednášková a lektorská činnost v rámci ZZS LK – metodická cvičení, výcviky s LZS ZZS LK (DSA).

Přednášková a lektorská činnost pro VŠ TVS Palestra, VŠZ Duškova, VOŠ Medea, s.r.o, Technická univerzita Liberec – obor zdravotnický záchranář a další.

Přednášková činnost k prevenci tonutí pro pedagogické pracovníky hl. m. Prahy, Rady dětí a mládeže, odborné konference ČČK pro Liberecký kraj a další.

Přednášková činnost v rámci odborných konferencí školitelů první pomoci (ČČK Jablonec n/N, ZDrSem apod.).

Projekt „Záchranný bod“ pro Středočeské vodní cesty, z.s. (2019/2020)

Účast na přípravě projektu aplikace Ve vteřině (realizuje školící zařízení pro kurzy první pomoci  PP živě).

Odborné poradenství a účast na projektu Policejního prezidia PČR – Bezpečně u vody v rámci projektu U vody bez nehody, včetně přípravy IMZ pro oddělení prevence PČR.

Metodické materiály v rámci prezentace Aliance instruktorů vodní záchrany, z.s.