Ceník

Ceny za vyhotovení znaleckých posudků se řídí platnými ustanoveními Zákona č. 36 z roku 1967 (Zákon o znalcích a tlumočnících) a navazující prováděcí Vyhláškou č. 37 z roku 1967 (Vyhláška ministra spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících).


Při zpracování posudků pro státní orgány (soudy, policie ČR) je cena za hodinu pracovního výkonu stanovena v souladu s výše citovanými předpisy od 100,- do 350,-Kč, a to v závislosti na náročnosti, rozsahu a zda se jedná o vyhotovení pouze odborného vyjádření nebo kompletního znaleckého posudku. K tomu jsou dále připočteny náhrady cestovních a jiných výdajů, a to podle obecných předpisů o náhradě cestovních a jiných výdajů při pracovních cestách.


Vzhledem k tomu, že každý případ má svá specifika, je velmi obtížné, jednoznačně a přesně určit výši odměny za jednotlivé úkony bez předchozí konzultace, případně pak i obhlídky na místě.


Výše odměny pro specifické případy a nestátní subjekty bude stanovena na základě náročnosti a rozsahu činnosti po vzájemné předchozí dohodě. Jedná se například o Nezávislé posouzení bezpečnosti provozu (včetně možnosti prověření personálu a rizik provozu), vypracování Plánů pro normální provoz, Plánů pro nebezpečí a další dokumenty po předchozí konzultaci k požadovanému rozsahu. Obvyklá sazba je 300-1.000,-Kč/h.


Nejsem plátce DPH.